VET DU VAD DU VILL?
ATT VI ÄR OLIKA GÖR OSS UNIKA.
COACHING HJÄLPER DIG ATT UTVECKLA DITT SJÄLVLEDARSKAP OCH GÖRA DET DU VILL
 

PROFESSIONELL COACHING OCH RÅDGIVNING FÖR SJÄLVLEDARSKAP

PÅ SÖDERTÖRN OCH MALLORCA SAMT TELEFON/ONLINE 

Ett utvecklat självledarskap ger dig större inflytande över ditt liv. Med en tydligare bild av vem du är och vad du vill och genom att sätta ord på dina tankar och känslor, ökar du dina medvetna val och minskar negativ stress. Självledarskapet är grunden för hur du kommunicerar, visar vem du verkligen är och hur du kan utveckla och använda din unika kompetens. Jag arbetar sen 15 år med en modell för självledarskap, livsstrategi och kompetensutveckling där du lär dig hitta din Glädjefyllda Vilja.
Glädje ger energi. Vilja ger riktning. Jag hjälper dig!

Din coach, Eva Swede

Mitt mål är att du ska känna Glädjefylld Vilja! Jag stödjer dig och utmanar dig utanför din komfortzon för att du ska utveckla ditt självledarskap och din kommunikation. Jag uppmuntrar ditt mod och din vilja. Kontakta mig för ett inledande samtal med en kort kartläggning där du får möjlighet att ställa frågor för att se om min coaching möter dina behov. 


Coaching, mental träning och rådgivning - en investering i din framtid

Jag jobbar med coaching, mental träning och stresshantering för att du ska utveckla ditt självledarskap, din förmåga att jobba målinriktat och bli tydligt i dina samarbeten, privat och professionellt men även utveckla och lära av din inre dialog. Om det är skillnad mellan den du är och hur du uppfattas, börjar du förr eller senare att känna dig obekväm och inte upplevas som autentisk.

Du får hjälp att aktivt välja vilka av dina sidor och kompetenser du vill visa omvärlden och hur du ska göra. Du får stöd i att hantera motstridiga känslor, minska negativ stress och i stället öka din positiva energi - Din Glädjefyllda Vilja. Coaching är en investering i din framtid.

"Eva har stor kunskap om kulturföretagares verklighet och coachar på ett bra, peppande och lite utmanande sätt som har fått mig att växa.

Jag kan varmt rekommendera henne."

Karin Janson, Frilansjournalist och författare

Jag gick hos Eva under min utbildning till coach. Hon bidrag med sin erfarenhet gällande företagande utifrån mitt behov. Hon utmanade mig att plocka fram hela min kompetens och livserfarenhet på ett smidigt sätt.
Tack Eva

Lena Axtelius, Viljefokus, Coaching och mindfulness

Professionellt, trevligt och peppande!

Många förslag och ideér som får mig att tänka i nya banor och att börja driva ett nytt spännande projekt!"

Coaching och företagsutveckling via telefon.

Karin Didring, Didring Text & Bild

Eva är den perfekta coachen för mig som är företagare och fritidspolitiker, eftersom hon känner båda världarna väl. Att en gång i månaden få stanna upp och reflektera över det som har hänt och det jag vill ska hända framåt är värdefullt för mig. Det ger mig energi, idéer och riktning.

Lisa Alexandersson, Företagsledare och politiker

Så här gör du

Ring mig eller fyll i kontaktformuläret längst ner på sidan så kontaktar jag dig för en gratis introduktion ca 20 minuter. Vi talar om dina utmaningar och du avgör om du tror att jag är rätt person att coacha dig.

Coaching sker vanligtvis via zoom, även via telefon och vi kan även boka fysiska möten i Enskede. Jag rekommenderar ett paket på 5 tillfällen initialt eftersom du med coachingen startar en process som innebär att du troligen behöver överväga och pröva olika scenarier och ha lite tid för din utvecklingsprocess. Coaching 55/90 minuter per möte.

5 möten på 55 minuter 4 250 kr. (850 kr/möte.) För dig som vill har mer tid under mötet: 5 möten på 90 minuter 6 000 kr. (1 200 kr/möte).
Efter 5 möten kostar enstaka coachingtillfällen 850 kr/55 minuter alt 1 200 kr/90 minuter.
(1 coachingtillfälle ordinarie pris: 1 000 kr/55 minuter eller 1 500 kr/90 minuter,)
Priser exklusive moms för företag och inklusive moms för privatpersoner. 

Är du intresserad av att veta mer? Fyll i formuläret längst ner på sidan eller ring mig, Eva Swede, 0733-81 80 84. Välkommen!

Flera alternativ

Tuffhetsträning - Individuellt program för innovatörer och entreprenörer. 
Är du företagare, entreprenör, innovatör eller kreatör och vill utveckla dig själv, ditt företag och din idé? Då förslår jag att du läser om Tuffhetsträning.

Samtalsterapi
Är du intresserad av en djupare process? Jag erbjuder också Samtalsterapi.

Erfarenheter, Eva Swede

Coach respektive mentor inom både privat och offentlig sektor sedan 2004. Företagare, innovatörer, chefer, medarbetare, kulturarbetare och arbetssökande. Uppdrag som mentor för Start-up Stockholm, Nyföretagarcentrum, ALMI, Företagarna och UppfinnarLotsen.

Har en bakgrund som Ekonomi- och HR-chef och driver eget företag sen 2007. Diplomerad samtalscoach, 2-årig utbildning på Senior practitioner nivå (nivå 3 av max 4) i EMCC, European Mentoring and Coaching Council (Motsvarande ICF:s nivå PCC, Senior practitioner, nivå 2 av 3), och Diplomerad samtalsterapeut, 4 års utbildning på HumaNova. Medlem i Psykosyntesförbundet, är försäkrad och följer förbundets etiska regler. Jag fortbildar mig regelbundet.

EXEMPEL PÅ COACHING INOM OLIKA OMRÅDEN I LIVET 

Kompetens- och karriär

Livet är en helhet där du ska kunna kombinera professionella och personliga mål. Skapa en strategi för din karriär utifrån dina visioner, din längtan och dina ambitioner.
Kartlägg din kompetens, planera och genomföra det du vill. Ser dina styrkor och inser när du ska avstå. Coaching och rådgivning.

Executive coaching

Coaching, mentorskap och rådgivning för chefer med komplexa ansvarsområden och förutsättningar. 
Jag utmanar, stöttar och vägleder. Du utvecklar ditt mod, din självkännedom, din dialog, ditt chefskap och ditt ledarskap och lär dig att hantera negativ stress. Individuell anpassning av tid, plats och pris.

ViljeUtveckling 
- Självledarskap med Glädjefylld Vilja

Stå starka i ditt självledarskap och vet vad du vill i en värld med snabba förändringar. Utveckla din vilja, ditt mod och din intuition.
Ditt utvecklade självledarskap avspeglas i dina handlingar och din dialog. Följ din längtan, identifiera hinder, ta tillvara möjligheter och nå dina mål genom att vara din egen förändringsledare.

Läs mer om ViljeUtveckling och Glädjefylld VIlja.

Se och Synas - Stärk ditt personliga varumärke

Ett utvecklat självledarskap är grunden till ditt personliga varumärke - vad du väljer att visa andra. Om det finns en skillnad mellan den du är och hur du uppfattas, börjar du förr eller senare att känna dig obekväm. Risken finns att du inte upplevs som autentisk. Välj aktivt vilka av dina olika sidor du vill visa för andra. Jag hjälper dig att navigera rätt.

OLIKHETEN ÄR DET UNIKA
EVA SWEDE