KUNDER, SAMARBETEN & ENGAGEMANG
MÅNGFALD BERIKAR

KUNDER & UPPDRAGSGIVARE

I urval över tid

 • Folksam
 • Roche
 • Huddinge kommun
 • Zinkgruvan mining
 • Hedemora Energi
 • Tillväxtverket
 • Lantmäteriet
 • Håbo kommun
 • Energimarknadsinspektionen
 • Svenska ESF-rådet
 • Järnahälsan
 • Arbetsförmedlingen 
 • MEAB, Avloppshuset
 • Kungliga Hovstaterna
 • FXM
 • SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys
 • Karolinska institutet
 • DesignTorget
 • Arena Huddinge 
 • Frans Schartaus Handelsinstitut, YH-utbildning
 • D&T
 • Lernia
 • Svenska Uppfinnareföreningen
 • Göteborgs Uppfinnareförening
 • ...och ett stort antal fantatiska
  småföretagare, kulturarbetare och uppfinnare

SAMARBETEN

Fri och Stark har samarbetsavtal med 

 • Sveriges Talare, föreläsningar och workshops
 • VeaLearn Utbildning, utbildningsmäklare
 • Vascaia, större konsultuppdrag, upphandlingar
 • Carina Larsson Terapi & personlig utveckling
 • Stockholms Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Stockholm

ENGAGEMANG

Ideell verksamhet, civilsamhället och idrottsrörelsen i urval över tid

 • SKAPA, Sveriges största innovationspris, medlem i beredningsgruppen 
 • Arena Huddinge, styrelseledamot och projekledare för Växtkraft Huddinge
 • Frans Schartaus Handelsinstitut, Offentlig Upphandlare, Utbildare, medlem i Ledningsgruppen
 • Göteborgs Uppfinnareförening, medlem
 • Svenska Uppfinnareföreningen, styrelseledamot, valnämnd
 • Ung Företagsamhet, föreläsningar, mentor
 • Startup Stockholm, Nyföretagarcentrum Södertälje, ALMI, mentorsuppdrag
 • Företagarna, Stockholm, Huddinge och RIKS
 • Tyresö Handboll, vice ordförande
 • Huddinge Handboll, vice ordförande 
 • Stockholms Handbollförbund, Utbildningskommittén
 • Föreningnen Tilia, Tillsammans för ungas psykiska hälsa
 • Tillväxtverket, Ambassadör för kvinnors företagande
 • Psykosyntesförbundet, medlem, workshopsledare, skribent
 • Fonden för CancerFriskvård, valberedningen
 • Enskede företagarnätverk
- MED GLÄDJEFYLLD VILJA!