REFERENSER I URVAL

Läs även Rekommendationer på Eva Swedes LinkedIn-profil

Idé- och företagscoaching på distans

Jag känner mig mycket inspirerad efter att ha tagit möjligheten till idécoaching med Eva. På ett lugnt och tryggt sätt har Eva lotsat mig och hjälpt mig att tänka och komma fram till vad som är viktigt /inte viktigt. Vad jag skall lägga min fokus och energi på. Jag har nu en vision och mål med tydliga ramar att arbeta vidare mot när jag utvecklar min uppfinning och mitt företag.

All coachning har skett per telefon/e-post vilket har fungerat mycket bra men ser fram emot att träffa Eva IRL framöver.

Anna Arlfelt, StarRocka genom UppfinnarLotsen

Coaching och företagsstöd 

"Eva har stor kunskap om kulturföretagares verklighet och coachar på ett bra, peppande och lite utmanande sätt som har fått mig att växa. Jag kan varmt rekommendera henne."

Karin Janson, frilansjournalist och författare

Coaching och företagsstöd via telefon

Professionellt, trevligt och peppande! Många förslag och ideér som får mig att tänka i nya banor och att börja driva ett nytt spännande projekt!

Karin Didring, Didring Text & Bild

Tuffhetsträning - Elever på Frans Schartaus Handelsinstitut

Eva genomförde en mycket uppskattad kick-off dag i ”tuffhetsträning” för våra nya studerande till offentlig upphandlare. Hon visade ett som vanligt mycket stort engagemang och förmedlade insiktsfulla budskap till de studerande som gav dem mod, stor motivation och förväntan inför den påbörjade utbildningen. Stort tack för din professionella seriositet och positiva engagemang!

Clas Ottne, utbildningsledare Frans Schartaus Handelsinstitut, jan. 2017

Coaching av verksamhetschef inklusive kursen 
Fri och Stark - Med Glädjefylld Vilja

Evas kunskap inom föreningsliv och styrelsearbete samt erfarenhet av att vara chef har visat sig vara en perfekt kombination för att ge mig verktyg i mitt ledarskap och i rollen som verksamhetschef för Tilia. 

Oavsett hur mycket stöd man får gällande sitt yrkesliv, vet vi alla hur viktig den privata delen är för att det ska fungera i arbetslivet. Allt är en helhet. Jag har haft en önskan om att ge den privata delen av mig större utrymme, men har haft svårt att veta hur. Detta har Eva hjälp mig med i form av coachning och konkreta tips gällande struktur och förhållningssätt samt gränssättning.

Jag är också oerhört tacksam att jag gått kursen med temat Glädjefylld Vilja. Vi fick bland annat frågan ”Vad är din längtan?” Med tillhörande övningar och diskussioner började jag se klart även på delar i mitt privata liv.

Det gjorde att jag idag några månader senare har gjort rejäla omprioriteringar i mitt liv, som garanterat gör mig till en bättre ledare men även mer harmonisk som människa. Något jag är oerhört tacksam för.

Annesofie Blixt, grundare och verksamhetschef Föreningen Tilia. 
Årets Medmänniska och Svensk Hjälte 2014.
Change Leader hos Reach for Change från 2016.

Processledning av grupp
- Innovationsprocessen, affärsprocessen och det personliga varumärket

Eva är en mycket kompetent och inspirerande person som jag haft förmånen att arbeta med, främst genom Svenska Uppfinnareföreningens metod MentorRing®. Metoden innebär att processledaren samlar en grupp av deltagare som får en praktisk och strategisk tillämpning av innovationsprocessen, en introduktion i affärsprocessen och en väg till utveckling av det personliga varumärket.

Som processledare var Eva mycket välmeriterad. Vid utvärderingen fick hon genomgående fina utlåtanden från alla sina deltagare. Eva var också till stor hjälp för mig då vi parallellt arbetade med ett omfattande utvecklingsarbete av metoden och rekryterande nya processledare.

Det alltid coachande förhållningssättet hos Eva gör att man gärna vill arbeta med henne. Hennes synsätt får alla att vilja utvecklas.

Malin Mohr, tidigare projektledare Svenska Uppfinnareföreningen, numera IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

Utbildare i ”Digital kompetens” för utbildningskonsulenter i vuxenutbildning

Eva Swede anlitades i ett tidigt skede i att utforma och skapa material till vår kurs ”Digital kompetens” för utbildningskonsulenter i vuxenutbildning och var en av lärarna under 2015 – 2016. Hon har även bidragit med struktur och erfarenhet av att utforma kurser i det här formatet.

Alla våra lärare har genomgående fått goda utvärderingar av kursdeltagarna. Kundens utvärdering visar att Eva gjort bra och omtyckta kurser.

Jag är nöjd med vårt samarbete och Evas prestationer som kursledare och rekommenderar Eva som föreläsare.

Kenneth Thomas, CEO Dean & Thomas Företagsutbildning AB

Coaching och självledarskap - företagare och fritidspolitiker

Eva är den perfekta coachen för mig som är företagare och fritidspolitiker, eftersom hon känner båda världarna väl. Att en gång i månaden få stanna upp och reflektera över det som har hänt och det jag vill ska hända framåt är värdefullt för mig. Det ger mig energi, idéer och riktning. 

Lisa Alexandersson, företagare och fritidspolitiker

Fri och Stark - Med Glädjefylld Vilja
Kurs i självledarskap

"Evas kurs i Glädjefylld Vilja är så inspirerande, givande och tydlig. För mig blev det en härlig dag med bra övningar och stegvis närmande till min innersta vilja och beslutsamhet.

Evas värme, närvaro och lyhördhet är fantastisk!"

Anita Malmros

Mål, Mod och Möjligheter – eller bara Stress?
Inspirationsföreläsning i Glädjefylld Vilja på Folksam

Eva höll en inspirationsföreläsning om hur vi arbetar i vardagen för att se våra individuella och gemensamma möjligheter och mål, utveckla vårt mod och hantera stress.

Syftet med föreläsningen var vi skulle inspireras och få nya perspektiv hur vi kan hanterar mål, modet att ta ett steg till i sin utveckling och hur vi kan hantera den stress som vi kan uppleva i vardagen. Eva lyckades föra fram budskapen på ett inbjudande, öppet och inspirerande sätt.

Christina Jernström, Folksam IT 

Deltagare i MentorRing® - en metod för uppfinnare och tjänsteinnovatörer med föreläsningar och processledning

Som processledare är Eva inspirerande, lyssnande, öppen och kunnig. Hon ger tydlig feedback och samtidigt stort utrymme för mig att utveckla mina idéer. Med stor erfarenhet kring innovations- och affärsprocesser leder hon mig och mina idéer vidare. Hon visar mig hur jag skapar ett mer tydligt personligt varumärke och hur jag ska marknadsföra mig. Resultatet blev att jag utvecklat och säljer två nya produkter.

Carina Larsson, företagare och innovatör, SyntesVerkstan

Innovation, affärsutveckling och personligt varumärke, Företagutveckling och MentorRing®

Eva Swede har fått mig att växa. Hennes kloka, lugna och trygga person tillsammans med kunskap och erfarenhet från både livet och näringslivet gjorde att jag både i min egen och mitt företags utveckling kunde komma vidare.

Evas tillit till min och gruppens kapacitet var tydlig när hon som processledare ledde Svenska Uppfinnareföreningens MentorRing Nord 2014.

Eva har också funnits som ett klokt bollplank som jag alltid känt att jag har kunnat vända mig till och fått coaching ”på vägen”. Jag rekommenderar Eva till alla som vill komma vidare med sina idéer och utveckla sitt företagande.

Evis Bergenlöv, Evisuell balans

Utveckling av företaget och företagaren

"Glädjefylld Vilja i arbetet!" Kurs och individuell coaching
Efter 22 år som egen företagare kände jag att jag kommit till ett vägskäl där det gällde att ta vissa beslut. Anmälde mig då till Fri och Starks kurs I Viljeutveckling ”Glädjefylld vilja i arbetet” där jag fick se på mig själv och min omgivning på ett annat sätt än vad jag är van vid. Eva är mycket professionell och det är lätt att ta till sig hennes budskap. Jag fick också tillgång till Evas coachning där jag, med hennes hjälp, fick redskap till att förändra vissa av mina beteenden. Det har varit inspirerande och jag har lärt mig tänka annorlunda än tidigare. Jag kan verkligen rekommendera Eva och hennes kurser.

Eva Lundin, egen företagare, Företagstextil gardinateljé

Program för tillväxt i etablerade småföretag, Arena Huddinge

”Att växa som småföretagare i södra Stockholm”
Arena Huddinge anlitade Eva för att komma med förslag för en kurs som skulle inspirera företagare i Huddinge. ”Att växa som småföretagare i södra Stockholm” blev resultatet. En lyckad satsning som uppskattades av våra deltagande medlemmar samt ledde till att flera företag blev medlem i vår organisation. Kursens upplägg och Evas roll som kursledare innebar också att ett viktigt budskap om småföretagares betydelse för det lokala näringslivsklimatet kunde nå kommunens ledning.

Edward Howard, VD Arena Huddinge

Program för tillväxt i etablerade småföretag

”Att växa som småföretagare i södra Stockholm”
Jag lärde känna Eva Swede i samband med en utbildning som Arena Huddinge arrangerade tillsammans med Eva som lärare och kursansvarig med temat ”Att växa som småföretagare i södra Stockholm”.

Min upplevelse och erfarenhet av Eva är att hon är mycket mångsidig, väl förberedd och påläst, prestigelös och att hon brinner för dessa frågor. Allt i en väl avstämd mix.

Jörgen Ängehult, I Do It Toner & Kontorsvaror i Huddinge

Coaching - Företagande

Jag gick hos Eva under min utbildning till coach. Hon bidrag med sin erfarenhet gällande företagande utifrån mitt behov. Hon utmanade mig att plocka fram hela min kompetens och livserfarenhet på ett smidigt sätt. Tack Eva

Lena Axtelius, Viljefokus Coaching och Mindfulness

Coachande mentorskap - företagsledare i tillväxtföretag

”Eva Swede var min mentor under ett år. Jag var ny som delägare i ett konsultbolag och ganska osäker på min roll som företagsledare. Under våra möten under året fick jag möjlighet att diskutera allt från marknadsföring och ekonomistyrning till personalfrågor och personliga målsättningar. Eva är både mycket kunnig inom alla dessa områden och en idérik och fingertoppskänslig coach. Mentorsåret gav mig därför väldigt mycket ny kunskap men framförallt gjorde det mig till en mer självklar och trygg företagsledare.”

Man, delägare och företagsledare i ett konsultföretag

HR och ledarskap för småföretagare, Företagarna Huddinge

”Företagarna I Huddinge har anlitat Eva Swede som talare. Föredraget handlade om inre ledarskap till professionella mål. Eva poängterade att alla beslut grundar sig i det egna ledarskapet. Därutöver berättade Eva om att alla företag oavsett storlek bör ha någon form av kompetensförsörjningsplan, bland annat för att undvika kostsamma felrekryteringar, och om vikten av kommunikation och dialog med medarbetarna. Under och efter Evas föredrag var det livliga diskussioner kring kvällens ämnen. Vi kan varmt rekommendera Eva som talare.”

Margaretha Forsell, Företagarna Huddinge, Jurist

Workshop - Professionell utveckling för Psykosyntesförbundet 

– Vad kan du göra med din utbildning och kompetens?
”Konkret, användbart och stimulerande! För mig blev den röda tråden i mitt yrkesliv synlig både på nytt och på ett nytt sätt. Att jag arbetar med att dela kunskap mer än att lära ut. Att den mänskliga potentialen är min grundpelare. Att jag kan och ska använda MIG i mitt arbete.

Jag tyckte om att det fanns en tydlig röd tråd under hela dagen. Pedagogiken och framförandet skapade trygghet och väckte kreativitet. Proffsigt… Tack för en fin dag som gav mersmak.”

Anna Swärd, samtalsterapeut i psykosyntes, certifierad rosenterapeut, företagare

ViljeCoaching och ViljeUtvecklingskurs, konstnär och företagare

”Jag är konstnär och företagare. För en tid sedan gick jag kursen i ViljeUtveckling följt av 3 månaders ViljeCoaching av Eva Swede. Detta var under en period i mitt liv när jag inte alls var nöjd med mitt yrkesliv. Jag hade svårt för att fokusera på att göra saker som verkligen hjälpte mig framåt och ur den situation jag befann mig i.

Kursen i ViljeUtveckling var en otroligt givande upplevelse. Jag fick insikter under kursens olika övningar som jag har haft stor nytta av. Det fungerade oxå som en perfekt ”uppvärmning” inför coachningen, eftersom jag kom i kontakt med vad det var jag verkligen ville.

Coachingen hos Eva hjälpte mig att sedan att nå mina mål snabbare än jag hade kunnat ana, och jag fick med mig många bra verktyg för att kunna fortsätta på egen hand.”

Marta Bencivenni, konstnär och företagare 

Mentor för företaget Happy Book 

“Att bolla tankar och idéer med vår mentor Eva har hjälpt oss att förstå vad vi verkligen vill – och vad vi inte vill! Det har varit mycket värdefullt för oss.”

Bitte Granlund och Maria Svedberg, Ägare Happy Book

Förändringsarbete, myndigheter

”Jag lärde känna Eva Swede när hon var administrativ chef på myndigheten SIKA i Stockholm. Jag kunde följa hennes arbete under det år som flyttning av SIKA till Östersund planerades och genomfördes. Eva var mycket viktig i det förändringsarbetet med ständig överblick, struktur och personlig omsorg om alla berörda. Senare har jag följt Eva som konsult och också samarbetat med henne i uppdrag.  I uppdragsrollen har jag sett Eva vara väl förberedd, initiativrik, prestigelös och med förmåga att se möjligheter.”

Margareta Meyer Ridbäck, Konsult och Särskild utredare

Omställningsarbete och omlokalisering av myndigheten SIKA

”Eva har varit administrativ chef på Statens institut för Kommunikationsanalys, SIKA. Eva valde att inte följa med till Östersund vid SIKAs omlokalisering och valde också att ta utomordentligt ansvar för avvecklingen i Stockholm. Några av hennes särskilda kvaliteter är förmågan till strategisk och ekonomisk planering, framtidsbedömningar och uppföljningar av processerna vid de omfattande personliga omställningarna. Hon har, inte minst i den känsliga omlokaliseringen, utvecklat djupa insikter om förståelse för individens utsatta roll i förändringsprocesser. Eva och jag har haft ett nära och mycket gott samarbete och jag vill varmt rekommendera alerta Eva.”

Kjell Dahlström, tidigare generaldirektör, SIKA

Start av ny myndighet - Energimarknadsinspektionen

”Fri och Stark har varit till stor nytta och glädje vid start och uppbyggnad av vår nya myndighet. Jag vill särskilt nämna arbetet med vår administrativa grupp samt förberedelse av vår första lönerevision.”

Johnny Henriksson, Administrativ chef, Energimarknadsinspektionen