KUNDER, SAMARBETEN & ENGAGEMANG
- MÅNGFALD BERIKAR!

KUNDER & UPPDRAGSGIVARE

I urval över tid

 • SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG, INNOVATÖRER, PRIVATPERSONER
  • Ett stort antal fantatiska småföretagare, kulturarbetare, uppfinnare, privatpersoner
  • Finn upp
  • Göteborgs Uppfinnareförening, UppfinnarLotsen
  • Svenska Uppfinnareföreningen, MentorRing 
  • D&T
 • STÖRRE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
  • Zinkgruvan mining
  • Hedemora Energi
  • Folksam
  • Roche
  • DesignTorget
  • DN/Expressen
 • OFFENTLIG SEKTOR
  • Yrkeshögskolan Frans Schartaus Handelsinstitut
  • Lernia
  • Håbo kommun
  • Huddinge kommun
  • Lantmäteriet
  • Arbetsförmedlingen 
  • Energimarknadsinspektionen
  • Svenska ESF-rådet
  • Kungliga Hovstaterna
  • FXM
  • SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys
  • Karolinska Institutet

SAMARBETEN

Fri och Stark samarbetar med 

 • VeaLearn Utbildning, utbildningsmäklare
 • Sveriges Talare, föreläsningar och workshops
 • Blixtin uppdragsförmedling
 • Vascaia, upphandlingar och större konsultuppdrag
 • Stockholms Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Stockholm
 • Carina Larsson Terapi & Personlig utveckling

ENGAGEMANG

Ideell verksamhet, civilsamhället och idrottsrörelsen i urval över tid

 • SKAPA, medlem i beredningsgruppen för sveriges största innovationspris 
 • Finn upp, medlem i juryn för Sveriges största uppfinnartävling för skolelever
 • Arena Huddinge, styrelseledamot och projekledare för Växtkraft Huddinge
 • Schartaus Handelsinstitut, utbildare offentlig organisation, Ledningsgruppen
 • Göteborgs Uppfinnareförening, medlem och skribent
 • Svenska Uppfinnareföreningen, styrelseledamot, valnämnd
 • Medlem i expertpanelen på Innovation online
 • Föreningen Tilia, Tillsammans för ungas psykiska hälsa
 • UF, Ung Företagsamhet, föreläsningar, mentor, jury
 • Startup Stockholm, Nyföretagarcentrum, ALMI, mentorsuppdrag
 • Företagarna, Stockholm, Huddinge och Riks
 • Tyresö Handboll, vice ordförande
 • Huddinge Handboll, vice ordförande 
 • Stockholms Handbollförbund, Utbildningskommittén
 • Tillväxtverket, Ambassadör för kvinnors företagande
 • Psykosyntesförbundet, medlem, workshopsledare, skribent
 • Enskede företagarnätverk

Välkommen att ringa mig så lyssnar jag på dina behov och önskemål och hjälper dig!
Eva Swede, 0733-81 80 84

- MED GLÄDJEFYLLD VILJA!