FOKUS PÅ RÄTT FRÅGOR
KONSULTSTÖD   PROJEKTLEDNING   FÖRÄNDRINGSLEDNING

LÖNSAM STRATEGI

ORGANISTIONS- OCH AFFÄRSUTVECKLING

Organisationsutveckling och strategi för affärsutveckling, förändringsledning, HR och omställning. Projekt- och processledning, konsultation, rådgivning och coachande mentorskap. För chefer, ledningsgrupp, projektledare, medadarbetare och entreprenörer.

Små och medelstora företag och organisationer 

  • Nulägesanalys, behovsinventering och strategier.
  • Affärs- och verksamhetsplan, stöd i affärsprocessen.
  • Stöd i innovtionsprocessen för uppfinnare och tjänsteinnovatörer.
  • Strategi för omvärldsbevakning och nätverk, digitalt och i fysiska möten.
  • HR, Prioritering, resursanvändning och beställarkompetens.
  • Stöd för team och ledarskap samt chefskap och medarbetarskap.
  • Krishantering, utveckling, förändringsledning och omställning inom organisationen.

Ni får stöd i verksamhetsutveckling och förändringsledning genom

  • Föreläsningar och procesledning/facilitering i workshops som utvecklar, sprider och förankrar organisationens mål.
  • Coachande mentorskap och bollplank för individuell utveckling
  • Konsultationern, utredningar, analyser och kartläggninga

Fördelar med strategier för affärsutveckling och förändringsledning

Tillväxt och lönsamhet
När ni vill att företaget ska växa kommer fler personer att bli engagerade i verksamheten. Interna och externa intressenter. För att nå organisationens mål krävs ökad kompetens, utvecklad kommunikation och tydliga styrdokument.

Rutiner och O&R skapar utrymme för att utveckla kärnverksamheten
Verksamhetsutveckling skapar bra rutiner och delaktighet. Som företagare får ni genom en genomtänkt strategi verktyg som gör att ni kan förvalta det ni har uppnått och samtidigt skapa utrymme för entreprenörskap och idéutveckling.

Optimal resursanvändning
Verksamhetsutveckling handlar om hur ni ska fördela och använda resurser, tid och energi för att nå era mål.
Genom Fri och Stark får ni ny kompetens och ett utifrånperspektiv. Ofta är det lönsamt att under några timmar eller en period ta extern hjälp i frågor där ni har kört fast eller inte har tillräcklig kompetens.

Kontakta mig

Eva Swede, mobil 0733-81 80 84, så berättar jag mer. Eller fyll i formuläret längst ner på sidan så ringer jag upp.
Välkommen!

Processledning av innovatörer - Innovationsprocessen, affärsprocessen och det personliga varumärket

Eva är en mycket kompetent och inspirerande person som jag haft förmånen att arbeta med, främst genom Svenska Uppfinnareföreningens metod MentorRing®. Metoden innebär att processledaren samlar en grupp av deltagare som får en praktisk och strategisk tillämpning av innovationsprocessen, en introduktion i affärsprocessen och en väg till utveckling av det personliga varumärket.

Som processledare var Eva mycket välmeriterad. Vid utvärderingen fick hon genomgående fina utlåtanden från alla sina deltagare. Eva var också till stor hjälp för mig då vi parallellt arbetade med  ett omfattande utvecklingsarbete av metoden och rekryterande nya processledare.

Det alltid coachande förhållningssättet hos Eva gör att man gärna vill arbeta med henne. Hennes synsätt får alla att vilja utvecklas.

Malin Mohr, tidigare projektledare på Svenska Uppfinnareföreningen

Förändringsledning - Omställningsarbete och omlokalisering av myndighet

”Eva har varit administrativ chef på Statens institut för Kommunikationsanalys, SIKA. Eva valde att inte följa med till Östersund vid SIKAs omlokalisering och valde också att ta utomordentligt ansvar för avvecklingen i Stockholm.

Några av hennes särskilda kvaliteter är förmågan till strategisk och ekonomisk planering, framtidsbedömningar och uppföljningar av processerna vid de omfattande personliga omställningarna.

Hon har, inte minst i den känsliga omlokaliseringen, utvecklat djupa insikter om förståelse för individens utsatta roll i förändringsprocesser.

Eva och jag har haft ett nära och mycket gott samarbete och jag vill varmt rekommendera alerta Eva."

Kjell Dahlström, tidigare generaldirektör, SIKA, Statens Institut för KommunikationsAnalys

Coachande mentorskap - företagsledare i tillväxtföretag

”Eva Swede var min mentor under ett år. Jag var ny som delägare i ett konsultbolag och ganska osäker på min roll som företagsledare. Under våra möten under året fick jag möjlighet att diskutera allt från marknadsföring och ekonomistyrning till personalfrågor och personliga målsättningar. Eva är både mycket kunnig inom alla dessa områden och en idérik och fingertoppskänslig coach. Mentorsåret gav mig därför väldigt mycket ny kunskap men framförallt gjorde det mig till en mer självklar och trygg företagsledare.”

Man, delägare och företagsledare i ett teknikkonsultföretag

STRUKTUR GER UTRYMME TILL KREATIVTET
Eva Swede