GLAD ARBETSPLATS
- VEM KOMMER TILL TALS, VEM LYSSNAR DU PÅ?

DIALOGER, ORGANISATORISK OCH
SOCIAL ARBETSMILJÖ

FÖRDJUPA ARBETET MED ER FÖRETAGSKULTUR
- GER MÄNSKLIGA VINSTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET 

Företagskultur och sättet att kommunicera och skapa klarhet är några av de absolut viktigaste grunderna för att driva en Glad Arbetsplats. Att arbeta med en god organisatorisk och sociala arbetsmiljö är en fördjupning av arbetet med god företagskultur och förebyggande arbete för att undvika negativ stress.

BAKGRUND

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som trädde i kraft 2016 satt fingret på det vi länge talat om, processerna i arbetsmiljön. Hur vi organiserar oss och hur vi bemöter varandra, vårt beteende är ett gemensamt ansvar även om arbetsgivaren har ett formellt ansvar för att skapa goda förutsättningar för arbetsmiljön.

SYFTE OCH MÅL

Syftet är att skapa ett arbetsklimat där vi känner oss bekväma med svaren på frågor som: Vem är jag på jobbet? Vem tillåts jag vara på jobbet? Blir jag lyssnad på?

Målet är att ni ska få verktyg och träning på att aktivt arbeta med OSA. I förlängningen arbetar vi med att fördjupa arbetet med en hållbar och utvecklande företagskultur.

INNEHÅLL

Handfast genomgång och praktiska övningar av områdena:

  • Arbetsglädje, företagskultur och arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöföreskrifterna om Organisatorisk och Social arbetsmiljö (OSA) - genomgång och tillämpning
  • Förebyggande av ohälsa - 24 h per dygn, hur hanterar jag dem?
  • Hur kommunicerar vi i gruppen? Vem kommer till tals, vem lyssnar vi på?
  • Det goda samtalet – Vad är det?
  • Samtalsträning och feedback. Ramar, metodik och förhållningssätt.
  • Träning i samtalsmetodik som redskap för en bra arbetsmiljö.
  • Mångfald berikar
  • Attityder, beteende och behov.

GENOMFÖRANDE

Teamträning – Case ur verkliga livet, blandat med upplevelsebaserade övningar, egna reflektioner och kortare teoripass. Genomförandet anpassas efter analys av kundens behov.
Workshop under en halv till två dagar. Delar kan även genomföras som en kortare föreläsning.

KONTAKTA MIG SÅ BERÄTTAR JAG MER

Eva Swede, 0733-81 80 84 eller fyll i formuläret längst ner på sidan så hör jag av mig till dig så får du veta mer.

MÅNGFALD BERIKAR
Eva Swede

Processledning av grupp

Eva är en mycket kompetent och inspirerande person som jag haft förmånen att arbeta med, främst genom Svenska Uppfinnareföreningens metod MentorRing®. Metoden innebär att processledaren samlar en grupp av deltagare som får en praktisk och strategisk tillämpning av innovationsprocessen, en introduktion i affärsprocessen och en väg till utveckling av det personliga varumärket.

Som processledare var Eva mycket välmeriterad. Vid utvärderingen fick hon genomgående fina utlåtanden från alla sina deltagare. Eva var också till stor hjälp för mig då vi parallellt arbetade med  ett omfattande utvecklingsarbete av metoden och rekryterande nya processledare.

Det alltid coachande förhållningssättet hos Eva gör att man gärna vill arbeta med henne. Hennes synsätt får alla att vilja utvecklas.

Malin Mohr, tidigare projektledare Svenska Uppfinnareföreningen, nu på IVA