TEAMET I STRÅLKASTARLJUSET
BRA FÖRETAGSKULTUR - TILLSAMMANS

STARKA TEAM

- SPRÄCK ERT GEMENSAMMA GLASTAK

WORKSHOP 

Spräck ert gemensamma glastak

Chefer, medarbetare, samarbetspartners - Vilka är ni tillsammans?

BAKGRUND

Starka Team är Motiverade team. Teamen består av chefer, medarbetare och samarbetsprtners som på ett hållbart sätt når egna och gemensamma mål, även när omvärlden förändras. De har gemensamma ramar med utrymme för eget ansvar, främjar självledarskap och bidrar till goda dialoger. I Starka Team trivs man och kan spräcka sitt gemensamma glastak för att nå nya höjder. Alla ska kunna känna sig som vinnare i processen.

SYFTE OCH MÅL

Syftet är att alla på arbetsplatsen ska inse att vi är en del av företagskulturen och att vi alla påverkar den, medvetet eller omedvetet. Målet är att skapa Starka Team med vilja att bidra till att nå gemensamma mål. Jag lägger stark betoning på motivationen, vilja och att man ska förstå vad företagskultur är. Att företagskulturen bidrar till graden av stress, måluppfyllelse och "hur vi gör" på vår arbetsplats och att vi kan bidra med våra individuella kompetenser. 

Workshopen har block med olika teman som du som kund kan välja i sin helhet eller att kombinera och anpassar efter era behov och förutsättningar.

TEMAN

Motivation och självledarskap 
Utforska motivation och självedarskap, ett lönsamt beteende. Identifiera dina beteenden, reaktioner och dialoger i möten på och utanför arbetsplatsen. Utveckla din vilja.

Arbetsglädje och stress 

Utveckla positiv energi i stället för negativ stress på arbetsplatsen. Genom kunskap om hur ni använder er tid och energi kan ni identifiera källor för stress och tillsammans utveckla ert gemensamma arbetssätt.

Rätt mål och rätt kompetenser

Vi identifierar vilka av dina kompetenser och egenskaper du använder, vill utveckla eller hålla tillbaka för att uppnå egna och gemensamma mål.

Professionella relationer och er företagskultur

Kartlägg relationen mellan dig, företaget och omvärlden och öka insikten om hur dina och andras val påverkar organisationen, samarbeten och ert eget arbete. Du är en del av och påverkar er företagskultur.

Förhållningssätt till gemensamma mål, utveckling och förändring

Arbeta med styrning och handlingsberedskap i förändring och utveckling. Att välja, styra mot och genomföra, rätt mål, som följer ditt och organisationens syfte. 

GENOMFÖRANDE

Jag arbetar processinriktat och systemiskt. Workshop med kortare teoriavsnitt och praktiska övningar och utbyte av erfarenheter. Indivivduella och gemensamma övningar. Temat skräddarsys efter företagets önskemål och förutsättningar. Utgår från en heldag men kan anpassas till mellan en halv dag och två dagar. Målgruppen är team av olika slag. Ledningsgrupper, arbetsgrupper, samarbetsgrupper m fl.

KONTAKTA MIG

Eva Swede, 0733-81 80 84 eller fyll i formuläret längst ner på sidan så hör jag av mig till dig så får du veta mer.

Tuffhetsträning - Elever på Frans Schartaus Handelsinstitut

Eva genomförde en mycket uppskattad kick-off dag i ”tuffhetsträning” för våra nya studerande till offentlig upphandlare. Hon visade ett som vanligt mycket stort engagemang och förmedlade insiktsfulla budskap till de studerande som gav dem mod, stor motivation och förväntan inför den påbörjade utbildningen. Stort tack för din professionella seriositet och positiva engagemang!

Clas Ottne, utbildningsledare Frans Schartaus Handelsinstitut

INDIVIDEN I CENTRUM - EN DEL AV HELHETEN
Eva Swede