Hög tid att söka till UppfinnarLotsen om du vill få din idé att lyfta

7 augusti 2019

Till följd av sitt goda resultat har UppfinnarLotsen i fått förlängt stöd av Vinnova och tar nu in löpande ansökningar för dig som har behov av stöd i att utveckla en produkt, tjänst eller social inovation i ett tidigt skede. Verksamheten drivs av Göteborgs Uppfinnareförening, GUF men är öppen att söka för dig som bor i hela landet. 

Om du blir antagen ger UppfinnarLotsen ger ett personligt stöd anpassat till din idé. Det ingår även utbildningar inom olika områden som Marknadsstrategi. Affärskoncept och Hållbarhet. Jag har glädjen att vara en av utbildarna i projektet, i ämnet Personlig utveckling för Uppfinnare utifrån skriften PUFF och deltar även med rådgivning.

Här kan du läsa mer och skriva en ansökan.