Hur definierar vi modern kompetens idag?

11 oktober 2021

Hur möter vi behovet av att utveckla vår kompetens? Utveckling av modern kompetens är nödvändig i ett samhälle som utvecklas i allt snabbare takt. Kompetenshöjning kan delas in i tre områden:

  • Formell grundutbildning
  • Erfarenhet och kunskap
  • Personlig kompetens

Alla sätt att kompetensutvecklas behövs, men i varierande omfattning beroende på vilket arbeta man har och inom vilket område man behöver fortbilda sig för att kunna utföra dagliga och framtida arbetsuppgifter.

Läs gärna mer om olika typer av kompetens i utbildningsföretaget VeaLearns blogg där jag är skribent. VeaLearn