Vilja och Psykosyntes

VILJA OCH PSYKOSYNTES 
ROBERTO ASSAGIOLI 

ViljeUtveckling och Glädjefylld Vilja som jag tillämpar bygger på Psykosyntes, där vilja är en viktig beståndsdel. Här presenterar jag Roberto Assagioli och Psykosyntesen. Den följs av en beskrivning av ViljeUtveckling, ett verktyg utvecklat ur Psykosyntesen, som jag använder i självledarskap och teamutveckling tillsammans med andra verktyg.

Om du är intresserad av att bli coachad med psykosyntesen som grund - Läs mer här.

Roberto Assagioli, Psykosyntes

ROBERTO ASSAGIOLI OCH PSYKOSYNTESEN

Psykosyntes - en psykologi med själ eller viljans psykologi är influerad av västerländsk och österländsk filosofi. Glädje, vilja och eget ansvar tillsammans med längtan efter helhet är centrala begrepp i denna livsfilosofi.

Dr Roberto Assagioli som grundade Psykosyntesen var läkare och psykiatriker verksam i Italien (1888-1974). Han poängterade vikten av att balansera kärlek och vilja.

Med Psykosyntesen utvecklar vi våra individuella möjligheter och förenar människans olika delar till en helhet. Den tar även hänsyn till en andlig dimension i livet och betonar det friska och utvecklingsbara hos oss. Assagioli utbytte idéer med bl.a. Freud, Jung och Maslow. Här kan du se en intervju med Assagioli från 1973 - 85 år gammal Länk . De enda rörliga bilderna jag känner till med honom.

Det som gör Psykosyntesen unik är framförallt synen på den egna och fria viljan som främsta verktyg för att förena våra olika beteendemönster, våra Delpersonligheter, som har egna mål och önskningar.

Delpersonligheterna kan ofta sträva åt olika håll och i värsta fall skapa splittringar inom dig. Med viljans hjälp kan de i stället samverka och bilda en stark kraft som hjälper dig hitta och nå dina mål. Jämför med hur kroppens olika delar samverkar trots att de enskilt har olika funktioner och förutsättningar.

Processinriktad, kognitiv och kreativ

Psykosyntesen är användbar både i privatlivet och professionellt eftersom den är processinriktad, kognitiv och ger plats för intuition och kreativitet. Psykosyntesen består av 7 grundläggande grundpelare. Viljan är en av dessa. Träning och upplevelser är en viktig del i utövandet av Psykosyntes. 

Assagioli betonade att Psykosyntesen aldrig är en färdig metod. Den är levande och öppen för att utvecklas och ta in tidsenliga influenser och metoder, som stödjer utveckling inom de 7 grundpelarna. Psykosyntesen används i personlig utveckling, ledarskap och teamutveckling samt privata och sociala relationer.

Psykosyntesen är ett arv, ett uppdrag som utövare av Psykosyntes har som uppgift att utveckla och förvalta.

Glädjefylld Vilja, ViljeUtveckling och Psykosyntes

Vilja är en av dina mest centrala funktionerna i Psykosyntesen och en av dess 7 grundpelare. Genom att utveckla din vilja medvetandegör och styr du dina egna val. I ViljeUtveckling har jag vidareutvecklat Psykosyntesen tillsammans med modern forskning och aktuella erfarenheter till en metod med Verktyg för att uppnå Glädjefylld Vilja. Läs mer om ViljeUtveckling och Glädjefylld Vilja. Länk.

NÅGRA CENTRALA BEGREPP INOM PSYKOSYNTES

- Glädjefylld Vilja

Abraham Maslow som var samtida med Assagioli undrade varför vi inte ska ha en lyckans och glädjens teknik som innehållande till exempel skratt, humor och glädje. Roberto Assagioli ansåg att viljeakten kan vara glädjefylld och ofta är det. Assagioli skriver att Glädjefylld Vilja uppstår när våra högre behov tillfredsställts. God vilja är glädjefylld. Med glädjefyllda viljan skapas lust och den hjälper dig att omvandla dina drömmar till mål som går att uppnå. Låt din vardag fyllas av Glädjefylld Vilja!

- Viljans aspekter

Viljans olika aspekterna är centrala att känna till när du vill nå en fullt utvecklad vilja. Stark vilja får dig att övervinna motstånd. Skicklig vilja tar dig till ditt mål den smidigaste vägen. God vilja är att inkludera, att göra gott för dig själv och för andra. Utöver dessa har du även en Transpersonell vilja. I den ryms din längtan, som förr eller senare pockar på uppmärksamhet. Den speglar din längtan utöver vardagen, dina högre behov. En förening av vilja och kärlek, på ett mer fullkomligt plan.

- Psykologiska funktioner

Du får en ökad förståelse för vad som händer i dig vid sinnesförnimmelser,och hur du kan styra och bearbeta intrycken. Viljan är den centrala psykologiska funktionen med förmåga att styra tankar, känslor, fantasi och drifter. Här finns även vår intuition. Här förklaras hur våra beteendemönster, Delpersonligheter, skapas. Vi behöver lära oss att känna igen dem och använda dem vid rätt tillfällen och andra gånger välja bort dem eftersom de kan utgöra både hinder och möjligheter i vår vardag. Här finner vi även grunden till hur vi kommunicerar med andra.

- Viljeakten

Viljeakten är ett praktiskt verktyg som hjälper dig att hitta och pröva dina syften och mål och uppfylla dem genom en  strukturerad process. Ett sätt att arbetar mentalt och känslomässigt med processen att hitta din vilja samt välja, utveckla, genomföra, förvalta och revidera ditt självledarskap och dina mål. Privat och i arbetslivet. Den används på motsvarande sätt i teamutveckling för att nå gemensamma mål.

- Viljan i handling - Viljans egenskaper

Viljans egenskaper använder du när du ska genomföra din vilja: Energi, Kontroll, Koncentration, Beslutsförmåga, Uthållighet, Mod och Integration. De hjälper dig att nå dina mål. Du lär dig att känna igen, utveckla och använda dessa egenskaperna i olika situationer. Vill du läsa mer om dem kan du göra det i min blogg. Viljans egenskaper.

Vill du läsa mer?

Vi är några personer i Psykosyntesförbundet som skrivit en sammanfattande skrift om Psykosyntesen "Om mig - Psykosyntesen 7 grundpelare. Skriften kan du läsa här.

GOD VILJA ÄR GLÄDJEFYLLD