Integritetspolicy Fri och Stark AB

Information om hur Fri och Stark AB hanterar era personuppgifter.

Uppdaterad senast: 2022-11-15

Fri och Stark AB värnar om din personliga integritet. Därför vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du längst ned.  

Företaget, refererat till som antingen ”Fri och Stark”, ”vi”, ”oss”, ”vårt” eller ”företaget”, avser Fri och Stark AB med organisationsnummer 556861–8556, Dorpatsvägen 18, 122 37 Enskede.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi använder personuppgifterna för att:

- Kunna administrera din plats om du anmält dig till någon av våra kurser eller utbildningar.

- Kunna hantera kontakten med dig om du konsulterar oss, ex för personlig coaching eller företagsutveckling.

- Maila nyhetsbrev och information om våra arrangemang samt tips.

- Skicka foldrar med posten om våra arrangemang och erbjudanden.

- Uppfylla avtal med kunder och leverantörer.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

När du anmäler dig till någon av våra kurser, utbildningar eller konsultation samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs, hantera en uppdragsförfrågan eller ett uppdrag samt kunna administrera och fakturera.

De uppgifter vi samlar är namn, mailadress, telefonnummer, arbetsgivare och arbetsgivarens adress. Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, ex titel, telefonnummer och andra upplysningar.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från offentligt tillgängliga källor med bakgrund till din yrkesroll (ex ditt företags hemsida) för att vi ska kunna kontakta dig då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av arrangemang som vi erbjuder.

Kategorier av personuppgifter

De persouppgifter vi huvudsakligen behandlar är:

Identifikationsuppgifter såsom namn, företagsnamn, person- och organisationsnummer och IP-adress;

Demografiska uppgifter såsom arbete och titel; och

Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en skälig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. Personuppgifterna kan komma att sparas längre på grund av en rättslig förpliktelse, exempelvis på grund av bokföringsskäl, eller för att bevaka våra rättsliga intressen om det pågår en rättslig process.

Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos vår tjänst.

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Tillgång till personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med närstående parter, ex leverantörer, tryckerier och redovisningsbyrå. Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva våra rättsliga intressen.

Våra utskick kommer via Mailchimp eller från Fri och Starks egen domän (friochstark.se). Vi tar ibland även in anmälningar via externa systemleverantörer som ex Simple signup. Hos dessa lagrar vi din email adress, telefonnummer, namn och efternamn och eventuellt andra uppgifter som du själv lämnat. .

Avregistrering

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register om vi inte kommer överens om att vi ska behålla dem för eventuella framtida uppdrag eller uppföljningar.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Denna tjänst är kostnadsfri en gång per år. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få uppgifterna rättade. Du kan även begära att vi raderar dina uppgifter förutsatt att det inte föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl att uppgifterna måste sparas. För det fall du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätten till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Rättsväsende

Under vissa omständigheter kan företaget bli skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (ex en domstol eller en statlig myndighet).

Personuppgiftsansvarig

Fri och Stark AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas via hemsidan och som används för våra ändamål.

Klagomål

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på eva.swede@friochstark.se. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du istället framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, i Sverige för närvarande Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Fri och Stark AB, org.nr: 556861–8556, Dorpatsvägen 18, 122 37 Enskede..

Tel: +46 733 81 80 84.

E-post: eva.swede@friochstark.se

 

Stockholm 2022-11-05, Eva Swede, VD

 
Cookies

Fri och Stark använder sig av så kallade cookies på friochstark.se. Det gör vi för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies för att kunna:

-          Se information som besöksstatistik

-          Se vilka operativsystem som används

-          Se vilka webbläsare som används

-          Se hur webbplatsen används av våra besökare

Detta hjälper oss att förbättra sidan och det innehåll vi erbjuder våra besökare, så att du får en så härlig upplevelse som möjligt.

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av vår hemsida som avsett.