Integritetspolicy Fri och Stark AB

Information om hur Fri och Stark AB hanterar era personuppgifter.

Personuppgifter vi hanterar.
När du anmäler dig till någon av våra kurser, utbildningar eller konsulterar Fri och Stark samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs eller hantera en uppdragsförfrågan eller ett uppdrag samt kunna administrera och fakturera.
Det är namn, mailadress, telefonnummer, arbetsgivare och arbetsgivarens adress. Om du själv lämnar fler uppgifter, t ex titel, telefonnummer, upplysningar/ditt ärende mm samlar vi även in dessa uppgifter.

Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via mail eller andra kanaler där du registrerar dig.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från offentligt tillgängliga källor med bakgrund till din yrkesroll (t.ex. ditt företags hemsida) för att vi ska kunna kontakta dig då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av arrangemang som vi erbjuder.

Vi använder personuppgifterna för att:
- kunna administrera din plats om du anmält dig till någon av våra kurser eller utbildningar
- kunna hantera kontakten med dig om du konsulterar oss t ex för personlig coaching eller företagsutveckling.
- maila nyhetsbrev och information om våra arrangemang samt tips
- skicka foldrar med posten om våra arrangemang och erbjudanden
- uppfylla avtal med kunder och leverantörer

Bokföring och administration
Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, t ex tryckerier och redovisningsbyrå.

Våra utskick kommer via Mailchimp eller från Fri och Starks egen domän från friochstark.se. Vi tar ibland även in anmälningar via externa systemleverantörer som t ex Simple signup. Hos dessa lagrar vi din email adress, telefonnummer, namn och efternamn och ev. andra uppgifter som du själv lämnat. Med ditt ursprungliga samtycke tillåts detta enligt den nya GDPR dataskyddsförordningen. Informationen kan inte enligt vår bedömning användas för att identifiera dig som en individ på egen hand eller i samband med andra uppgifter.

Skäl för att använda dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att genomföra kurser och konsultationer och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra arrangemang. Samt för att kunna genomföra innehållet i avtal med kunder och leverantörer.

Vilka rättigheter har du avseende dina data?
Du begära kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Avregistrering
Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register om vi inte kommer överens om att vi ska behålla dem för eventuella framtida uppdrag eller uppföljningar. 

Stockholm 180524, Eva Swede, VD