SJÄLVLEDARSKAP MED GLÄDJEFYLLD VILJA
GLÄDJE GER ENERGI. VILJA GER RIKTNING.
Eva Swede

VEM BESTÄMMER I DITT LIV?

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING OM SJÄLVLEDARSKAP

Självledarskap är att känna glädjen i det medvetna valet. Att veta vad du vill.
Även om det inte alltid blir som du tänkt dig.

- VEM BESTÄMMER I DITT LIV?

Balanserar du mellan glädjefylld energi och negativ stress? Jag inspirerar till hur du utvecklar ditt självledarskap - dina mål, din motivation och din unika kompetens för att du ska kunna nå egna och gemensamma mål. 

I min inspirationsföreläsning om självledarskap får du veta varför du behöver glädje i ledarskapet, en känsla av sammanhang och hur du hittar din energi i stället för negativ stress. Du blir redo att leda dig själv, leda andra och låta andra leda dig.

Med Glädjefylld Vilja som förhållningssätt i ditt självledarskap är du rustad för att se energitjuvarna i en värld med många val och snabba förändringar. Du lär dig när du ska säga ja och när du ska säga nej.

UR INNEHÅLLET - FÖRELÄSNNING ALTERNATIVT WORKSHOP

  • Vem bestämmer i ditt liv?
  • Glädjefylld Vilja eller bara stress?
  • Skapa energi eller tappa energi? 
  • Ditt beteende och dina val.
  • Självledarskap och motivation - Selfempowerment
  • Modet att välja rätt, att svara ja och svara nej
  • Samarbete, kultur och omvärldsförändringar
  • Bemötande, dialog eller debatt?
  • Följ din längtan - din främsta drivkraft för att nå dina mål

Det här inspirationsföreläsningen tar 45-60 minuter. Den kan med fördel genomförs och anpassas till en längre workshop med tuffhetsträning,upp till en dag. Praktiska övningar, reflektioner och kompletterande ämnen utifrån era önskemål.

KONTAKTA MIG

Jag håller föreläsningar och workshops över hela landet. Kontakta mig så berättar jag mer.
Eva Swede 0733-81 80 84. Eller via kontaktformuläret i vänster kolumn så kontaktar jag dig.

Inspirationsföreläsning - Med Glädjefylld Vilja 
Folksam

Eva höll en inspirationsföreläsning om hur vi arbetar i vardagen för att se våra individuella och gemensamma möjligheter och mål, utveckla vårt mod och hantera stress. Syftet med föreläsningen var vi skulle inspireras och få nya perspektiv hur vi kan hanterar mål, modet att ta ett steg till i sin utveckling och hur vi kan hantera den stress som vi kan uppleva i vardagen.

Eva lyckades föra fram budskapen på ett inbjudande, öppet och inspirerande sätt. 

Christina Jernström, Folksam IT

ALLT VI GÖR, GÖR VI AV FRI VILJA - VÅR EGEN ELLER ANDRAS
Okänd