DOLD ej klar

IDÉUTVECKLING - UPPFINNINGAR 
INNOVATIVA OCH SOCIALA TJÄNSTER

VILL DU UTVECKLA DIN IDÉ? 
- GE DEN EN BRA START!

Vill du pröva och utveckla din idé och se om du kan ta den till marknaden. En fysisk produkt eller en innovativ/social tjänst. Du arbetar med att praktiskt utveckla din idé med innovationsprocessen som grund. Syfte är att stödja, snabba på och utbilda inom innovationsprocessen.

Pröva din idé inom på följande sätt: 

Är din idé genomförbar? - Praktisk och strategisk genomgång och tillämning av innovationsprocessen. 
Är din idé lönsam? - Introduktion till affärsprocessen och ett lönsamt ledarskap.
Är din idé trovärdig - kan du sälja din idé? Lär dig pitcha din idé och utveckla ditt personliga varumärke.
Du arbetar praktiskt med att utveckla din idé med innovationsprocessen som grund. Vi går igenom teoretiska avsnitt, handledning och processtöd.

Vill du att jag föreläser eller håller en workshop i din organisation eller föredrar du kanske ett personligt stöd? Kontakta mig så berättar jag mer, Eva Swede, 0733-81 80 84 eller fyll i formuläret till vänster så kontaktar jag dig.

Min erfarenhet av idéutveckling
Jag har haft flera uppdrag som processledare för MentorRing@ för uppfinnare och tjänsteinnovatörer på uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningen. Jag har även haft ett nationell uppdrag som projektledare för "MentorRing®" och "Innovation på lika villkor" på uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningen. Är även med i expertpanelen på InnovationOnline. Här kan ni även se innovationsprocessen. LÄNK

Deltagare i MentorRing® - Utfört på uppdrag av Svenska Uppfinnareföreningen
Som processledare är Eva inspirerande, lyssnade, öppen och kunnig. Hon ger tydlig feedback och samtidigt stort utrymme för mig att utveckla mina idéer. Med stor erfarenhet kring innovations- och affärsprocesser leder hon mig och mina idéer vidare. Hon visar mig hur jag skapar ett mer tydligt personligt varumärke och hur jag ska marknadsföra mig. Resultatet blev att jag utvecklat och säljer två nya produkter.

Carina Larsson, företagare och innovatör, SyntesVerkstan