KUNDER, SAMARBETEN & ENGAGEMANG
- MÅNGFALD BERIKAR!

KUNDER & UPPDRAGSGIVARE 

I urval över tid

 • ENTREPRENÖRER, INNOVATÖRER, PRIVATPERSONER
  • Ett stort antal fantatiska småföretagare, kulturarbetare, uppfinnare och privatpersoner
  • Finn upp
  • Göteborgs Uppfinnareförening, UppfinnarLotsen
  • Svenska Uppfinnareföreningen, MentorRing®, Styrelseledamot 
  • D&T
 • STÖRRE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
  • Zinkgruvan mining
  • Hedemora Energi
  • Folksam
  • Roche
  • DesignTorget
  • DN/Expressen
 • OFFENTLIG SEKTOR
  • Yrkeshögskolan Frans Schartaus Handelsinstitut
  • Lernia
  • Håbo kommun
  • Huddinge kommun
  • Lantmäteriet
  • Arbetsförmedlingen 
  • Energimarknadsinspektionen
  • Svenska ESF-rådet
  • Kungliga Hovstaterna
  • FXM
  • Arbetsgivarverket
  • SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys
  • Karolinska Institutet

SAMARBETEN

 • VeaLearn Utbildning, utbildningsmäklare
 • Sveriges Talare, föreläsningar och workshops
 • Blixtin uppdragsförmedling
 • Vascaia, upphandlingar och större konsultuppdrag
 • Stockholms Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Stockholm
 • Carina Larsson Terapi & Personlig utveckling

ENGAGEMANG 

 • ENTREPRENÖRER OCH INNOVATÖRER i urval över tid
  • SKAPA, medlem i beredningsgruppen för Sveriges största innovationspris 
  • Finn upp, bedömningsgrupp - Sveriges största uppfinnartävling för unga
  • Arena Huddinge, styrelseledamot och projekledare för Växtkraft Huddinge
  • Schartaus Handelsinstitut, utbildare offentlig organisation, Ledningsgruppen
  • Göteborgs Uppfinnareförening, medlem och skribent
  • Svenska Uppfinnareföreningen, styrelseledamot, valnämnd
  • Medlem i expertpanelen på Innovation online
  • UF, Ung Företagsamhet, föreläsningar, mentor, jury
  • Startup Stockholm, Nyföretagarcentrum, ALMI, mentorsuppdrag
  • Företagarna, Stockholm, Huddinge och Riks
  • Tillväxtverket, Ambassadör för kvinnors företagande
 • SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH IDROTTSRÖRELSEN i urval över tid
  • Föreningen Tilia, Tillsammans för ungas psykiska hälsa
  • Tyresö Handboll, vice ordförande
  • Huddinge Handboll, vice ordförande 
  • Stockholms Handbollförbund, Utbildningskommittén
  • Psykosyntesförbundet, medlem, workshopsledare, skribent

Välkommen att ringa mig så lyssnar jag på dina behov och önskemål och hjälper dig!
Eva Swede, 0733-81 80 84

- MED GLÄDJEFYLLD VILJA!