KUNDER, SAMARBETEN & ENGAGEMANG
- MÅNGFALD BERIKAR!

Mitt engagemang genom åren grundar sig på viljan att på olika sätt bidra till
utvecklings- och förändringsarbete för individ, organisation och samhälle.

KUNDER & UPPDRAGSGIVARE 

 • ENTREPRENÖRER, INNOVATÖRER, PRIVATPERSONER
  • Ett stort antal fantatiska småföretagare, kulturarbetare, uppfinnare och privatpersoner 
  • Unga Innovatörer, Projektledare Innov8
  • Göteborgs Uppfinnareförening, UppfinnarLotsen
  • Svenska Uppfinnareföreningen, MentorRing®, Styrelseledamot 
  • Föreningen Tilia - För ungas psykiska hälsa
 • STÖRRE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
  • Sveriges Begravningsbyråers Förbund 
  • Zinkgruvan mining
  • Hedemora Energi
  • Folksam
  • Roche
  • DesignTorget
  • DN/Expressen
  • D&T
 • OFFENTLIG SEKTOR
  • ALMI
  • YrkesHögskolan Frans Schartaus Handelsinstitut
  • Lernia
  • Håbo kommun
  • Huddinge kommun
  • Lantmäteriet
  • Arbetsförmedlingen 
  • Energimarknadsinspektionen
  • Svenska ESF-rådet
  • Kungliga Hovstaterna
  • FXM
  • Arbetsgivarverket
  • SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys
  • Karolinska Institutet

SAMARBETEN

 • SAMARBETSPARTNERS
  • Vascaia, konsultuppdrag och utbildningar 
  • VeaLearn Utbildning, utbildningskonsult och utbildare
  • Sveriges Talare och Bokadero
  • RF-SISU, Idrottsutbildarna
  • Carina Larsson Terapi & Personlig utveckling

ENGAGEMANG 

 • SAMHÄLLSUTVECKLING OCH TILLVÄXT
  - ENTREPRENÖRER OCH INNOVATÖRER
  • SKAPA, medlem i expertgruppen för Sveriges största innovationspris till Alfred Nobels minne
  • Finn upp, bedömningsgrupp - Sveriges största uppfinnartävling för unga
  • Arena Huddinge, styrelseledamot och projekledare för Växtkraft Huddinge och projektet Att växa som företagare i södra Stockholm
  • Frans Schartaus Handelsinstitut, utbildare offentlig organisation och medlem i ledningsgruppen
  • Göteborgs Uppfinnareförening, medlem och skribent
  • Svenska Uppfinnareföreningen, styrelseledamot, valnämnd
  • Medlem i expertpanelen på Innovation online
  • UF, Ung Företagsamhet, föreläsningar, mentor, jury
  • Startup Stockholm, Nyföretagarcentrum, ALMI, mentorsuppdrag
  • Företagarna, Stockholm, Huddinge och Riks
  • Tillväxtverket, Ambassadör för kvinnors företagande
 • SAMHÄLLSENGAGEMANG OCH IDROTTSRÖRELSEN
  • Föreningen Tilia, Tillsammans för ungas psykiska hälsa
  • Tyresö Handboll, vice ordförande
  • Huddinge Handboll, vice ordförande 
  • Stockholms Handbollförbund, Utbildningskommittén
  • Psykosyntesförbundet, medlem, workshopsledare, skribent
  • Gatubarn i Nepal, moderator
- MED GLÄDJEFYLLD VILJA!