Frukostföreläsning 12 februari i Nacka

4 februari 2019

När snön liggersom ett täcke över Stockholm... Är du välkommen till Nacka den 12 febrari på fukostföreläsning om Ledarskap i tiden.

Du får inspiration till hur du kan stå stadigt när det sker snabba förändringar och när du utmanas i ditt ledarskap och hur utveckla ditt självledarskap. Jag berättar också om hur du kan bli utvecklas strategier för  god kompetensförsörjning och i beställarrollen. 

Varm välkommen till VeaLearn i Nacka Strand så bjuds du på fika, frukostföreläsning och nätveckande. 
Uppskjutet. Nytt datum kommer inom kort.