Tack för förtroendet!

24 mars 2019

I fredag blev jag omvald som ordinarie ledamot i föreningen Arena Huddinge. Tack för förtroendet!

Arena Huddinge är en mötesplats och ett dialogforum i skärningspunkten mellan offentlig sektor, investerare och privat näringsliv i Huddinge med målet att främja näringslivsutvecklingen i kommunen och skapa dialoger mellan människor.

Jag har varit medlem under många år därför att jag tror vi behöver verkliga möten för att kunna utveckla samhället tillsammans. Om du, som jag, är småföretagare och vill påverka näringslivsklimatet i södra Stockholm, läs gärna mer om Arena Huddinge här.

Som den enda soloföretagren i styrelsen ser jag fram mot att kunna fortsätta påverka vad vi ska prioritera såväl utifrån ett övergripande perspektiv och utifrån mina och andra småföretagares erfarenheter av att driva företag med knappa resurser. Om du har idéer är du välkommen att höra av dig till mig! 

Hälsar Eva!
Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan!