Ledarskapsutbildningar våren 2019 i samarbete med VeaLearn

10 januari 2019

Samarbeten mellan företag är viktigt. Med bra samarbeten kan vi erbjuda en variation av just de utbildningar som behövs just nu. Nu startar vårens ledarskapsutbildningar för framtidens ledarskap i samarbetet mellan VeaLearn och Fri och Stark med mig som utbildare.

De tre utbildningarna inom utbildningspaketet för Ledarskap i tiden är Personligt ledarskap, Strategisk kompetensutveckling och Utveckla beställarrollen. Tre nyckelkompetenser för att utveckla ett lönsamt företag med långsiktig hållbarhet som kan möta kundernas behov men inlevelse och förståelse och leverera rätt tjänster eller fysiska produkter. Det är tre endagarsskurser som kommer ges vid flera tillfällen under våren och du kan välja ut en eller två eller ett paket med alla utbildningar.

Om ert företag vill utbilda flera personer inom organisationen: Kontakta VeaLearn för en företagsanpassad utbildning. Eller fråga mig om du vill veta mer om innehållet.

VeaLearns hemsida kan du boka och läsa mer om utbildningarna. Beställ innan den 15:e januari så får du 10% rabatt om du bokar hela paketet här.

Välkommen!