ALLTID NÄR VI INTE VILL, UPPTÄCKER VI ATT VI INTE KAN
Arne Garborg 1851-1924

MOTIVERADE TEAM ÄR STARKA TEAM

LEDARSKAP  I  TEAM  I ORGANISTION  I  ARBETSMILJÖ  I  FÖRÄNDRING 

Motiverade team är organisationens styrka. Idag har vi ett arbetsliv med hög självständighet och stort personligt ansvar. Samtidigt sker förändringar i snabb takt. Alla i teamet behöver förhålla sig till sitt självledarskap och förändring för att kunna samarbeta, nå gemensamma mål och hålla motivationen uppe. 

UTMANINGAR I ARBETET

  • Att skapa Starka Team genom rätt kompetens, bra dialog och ett tryggt självledarskap.
  • Att teamt förblir motiverat i olika utvecklingsfaser, förstår verksamhetens mål och har en handlingsberedskap inför omvärldsförändringar.
  • Att skapa förutsättningarna för att alla ska vilja bidra till gemensmma mål, god arbetsmiljö och bra företagskultur.

Genom utbildningar, workshops och strategiskt stöd hjälper jag er med teamutveckling, organisatorisk och social arbetsmiljö, företagskultur, roller och dialoger.

STARKA TEAM
- TILLSAMMANS GER BÄST RESULTAT

Workshop för att skapa Starka Team med bra självledarskap, chefskap och medarbetarskap. Motivation, arbetsglädje, stress, rätt kompetenser, relationer, företagskultur och omvärldsförändringar är några av de ämnen som vi tar upp. Förhållningssätt till gemensamma mål, utveckling och förändring.

Läs mer

GLAD ARBETSPLATS

Produktiviteten och de mänskliga vinsterna är stora när vi kommer till vår rätt i arbetet. Arbeta på ett naturligt sätt i vardagen med social och organisatorisk arbetsmiljö (med stöd av Arbetsmiljöföreskrift 2015:4), bra dialoger och lönsam företagskultur. Lär er arbetar med god arbetsmiljö i praktiken, framförallt genom god företagskultur, samtal och samtalsmetodik. 

Läs mer

ORGANISATIONSUTVECKLING
OCH LÖNSAM STRATEGI

Är ni på väg åt samma håll? Strategiskt stöd och faktisk tillämpning inom organisations- och verksmhetsutveckling i privat, offentlig och ideell sektor. Framförallt i förändrings- och omställningsskeden.
Konsulttjänster. Process- och projektstöd. Föreläsningar.

Läs mer

LEDARSKAP I TIDEN

Företagsutbildningar som kan köpas som ett paket eller så väljer du en i taget. 
- Personligt ledarskap - Utveckla personliga - stärker trivsel och arbetsglädje
- Strategisk kompetensutveckling - Lönsamhet genom rätt kompetenser i teamet
- Utveckla beställarrollen i ledarskapet  - Rätt resurser genom en tydlig beställning
Utbildningarna är ett samarbete mellan Fri och Stark och VeaLearn Utbildning.

Läs mer

Titta även på Fri och Starks öppna kurser, föreläsningar och utbildningar Läs mer.

RÄTT KOMPETENS GÖR OSS STARKA
EVA SWEDE

Förändringsarbete, myndigheter

”Jag lärde känna Eva Swede när hon var administrativ chef på myndigheten SIKA i Stockholm. Jag kunde följa hennes arbete under det år som flyttning av SIKA till Östersund planerades och genomfördes. Eva var mycket viktig i det förändringsarbetet med ständig överblick, struktur och personlig omsorg om alla berörda. Senare har jag följt Eva som konsult och också samarbetat med henne i uppdrag.  I uppdragsrollen har jag sett Eva vara väl förberedd, initiativrik, prestigelös och med förmåga att se möjligheter.”

Margareta Meyer Ridbäck, Konsult och Särskild utredare