RÄTT KOMPETENS GÖR OSS STARKA OCH MOTIVERADE
Eva Swede

MOTIVERADE TEAM ÄR STARKA TEAM

LEDARSKAP  I  TEAM  I ORGANISTION  I  KULTUR  I  FÖRÄNDRINGSLEDNING 

Motiverade team är organisationens styrka. Idag har vi ett arbetsliv med hög självständighet och stort personligt ansvar. Samtidigt sker förändringar i snabb takt. Alla i teamet behöver förhålla sig till sitt självledarskap och förändring för att kunna samarbeta, nå gemensamma mål och hålla motivationen uppe.

Genom utbildningar, workshops och strategiskt stöd hjälper jag er med förädndringsstöd i processen att 
- skapa Starka Team genom rätt kompetens, bra dialog och ett tryggt självledarskap.
- teamt förblir motiverat i olika utvecklingsfaser, involveras i verksamhetens uppdrag och har en handlingsberedskap inför omvärldsförändringar.
- ge stöd till förändringsledning som gör att alla vill bidra till gemensamma mål, god arbetsmiljö och en bra företagskultur.

ORGANISATIONSUTVECKLING
OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING

Är ni på väg åt samma håll? Strategiskt stöd och faktisk tillämpning inom organisations- och verksmhetsutveckling i privat, offentlig och ideell sektor. Framförallt i förändrings- och omställningsskeden.
Konsulttjänster. Process- och projektstöd. Föreläsningar.

Läs mer

STARKA TEAM
- SPRÄCK ERT GEMENSAMMA GLASTAK

Workshop för att skapa Starka Team - Tillsammans ger bästa resultat. Bra självledarskap, chefskap och medarbetarskap. Motivation, arbetsglädje, rätt kompetenser, företagskultur och omvärldsförändringar är några av de ämnen som vi tar upp. Förhållningssätt till gemensamma mål, utveckling och förändring.

Läs mer

GLAD ARBETSPLATS

Produktiviteten och de mänskliga vinsterna är stora när vi kommer till vår rätt i arbetet. Arbeta på ett naturligt sätt i vardagen med social och organisatorisk arbetsmiljö (med stöd av Arbetsmiljöföreskrift 2015:4), bra dialoger och lönsam företagskultur. Lär er arbetar med god arbetsmiljö i praktiken, framförallt genom god företagskultur, samtal och samtalsmetodik samt ett gott personligt ledarskap - i tiden.

Läs mer

Titta även på Fri och Starks öppna kurser, föreläsningar och utbildningar Läs mer.

Förändringsarbete, myndigheter

”Jag lärde känna Eva Swede när hon var administrativ chef på myndigheten SIKA i Stockholm. Jag kunde följa hennes arbete under det år som flyttning av SIKA till Östersund planerades och genomfördes. Eva var mycket viktig i det förändringsarbetet med ständig överblick, struktur och personlig omsorg om alla berörda. Senare har jag följt Eva som konsult och också samarbetat med henne i uppdrag.  I uppdragsrollen har jag sett Eva vara väl förberedd, initiativrik, prestigelös och med förmåga att se möjligheter.”

Margareta Meyer Ridbäck, Konsult och Särskild utredare

ALLTID NÄR VI INTE VILL, UPPTÄCKER VI ATT VI INTE KAN
Arne Garborg 1851-1924